Wat is die betekenis agter skynheiligheid?

Wat is die betekenis agter skynheiligheid?

Wat is die betekenis agter skynheiligheid?

Die Griekse woord ὑποκριταί, of hypokritai, het oorspronklik na verhoogakteurs verwys. Dit is ook gebruik om iemand te beskryf wat 'n voorgee of 'n dismbleer was. Dit is hierdie tweede definisie waarna ons verwys in moderne verstaan ​​van skynheiligheid. Jy kan egter sien hoe dit ook verband hou met sy oorsprong by verhoogakteurs. Wanneer iemand skynheilig is, presteer hulle op 'n manier.

'n Huigelaar is 'n persoon wat valse oortuigings en opinies uitvoer om werklike gevoelens of motiewe te verberg. Skynheiligheid kan veroorsaak word deur die relatief goedaardige begeerte om in te pas. Of dalk vir meer kwaadwillige redes, soos manipulasie.Morele misleiding

skynheiligheid sedes sefa ozel / Getty Images

Een manier waarop 'n persoon huigelary kan toon, is deur deernis of besorgdheid na te maak om as 'n goeie persoon beskou te word. Hierdie aspek is baie algemeen met betrekking tot godsdienstige en morele oortuigings. Om in 'n daaglikse gesprek na 'n ander persoon as 'n huigelaar te verwys, beteken gewoonlik dat die beskuldigde persoon betrokke is by gedrag wat hy of sy in ander kritiseer. In terme van morele sielkunde volg 'n huigelaar nie sy of haar eie gestelde waardes nie.Valse voorwendsels

wat is skynheiligheid guirong hao / Getty Images

Die konsep van skynheiligheid is algemeen deur die geskiedenis heen. Die woord is steeds herkenbaar van sy oorspronklike Latynse vorm, skynheilig . Die Ou Franse taal het die terme gebruik ypokrisie en onheilig . Ypocrisie is gedefinieer as 'die sonde om voor te gee vir deug of goedheid', terwyl onheilig verwys na 'n 'valse voorgee van deug of godsdiens'. ’n Moderne voorbeeld is om voor ander voor te gee om ’n liefdadigheidssaak te ondersteun en om ’n brosjure of skenkingskoevert in die asblik te gooi op pad huis toe.

Politiek

politieke skynheiligheid P_Wei / Getty Images

Die Britse politieke filosoof David Runciman het skynheilige misleiding beskryf as om te beweer dat hy kennis, konsekwentheid, lojaliteit of identiteit het wat 'n mens nie besit nie. Michael Gerson, 'n Amerikaanse politieke joernalis, definieer politieke skynheiligheid as 'die doelbewuste gebruik van 'n masker om die publiek te flous en politieke voordeel te verkry.' Politici is gevang wat betrokke is by aksies wat 'n direkte teenstrydigheid van hul openbare veldtog is. 'n Voorbeeld hiervan is 'n sterk konserwatiewe politikus wat 'n buite-egtelike verhouding het.Bybelse Verduideliking

verduideliking skynheiligheid

Die leerstellings van Jesus in die Bybel dek die onderwerp van skynheiligheid breedvoerig. Jesus het skynheiligheid beskryf as 'n bejammerenswaardige toestand om jouself tot 'n akteur op 'n verhoog te reduseer. ’n Huigelaar spandeer sy lewe om goedkeuring van ander te soek. Skynheiligheid in die Bybel kom daarvan om God nie te ken nie. Geveinsdes het applous vir hul dade gesoek omdat hulle geen gevoel van waardigheid en waarde van God gehad het nie. Die optrede van Bybelse skynheiliges het al hoe meer desperaat en dramaties geword omdat die lof wat hulle van ander ontvang het, uiteindelik leeg was.

Bybelse invloed

Bybelse invloed skynheiligheid

Die Bybelse sin van skynheiligheid vorm 'n groot deel van die moderne konsep. Die hoofdoel van skynheiliges is om gesien en erken te word. Hulle lok 'n gehoor omdat hulle geen begeerte het om persoonlike doelwitte op hul eie te bereik nie. Hulle innerlike sin van self word onderdruk of vervang deur die waargenome eise van ander.

Tipes skynheiligheid

skynheiligheid die self

Daar is verskeie tipes skynheiligheid wat tydens verskeie historiese eras gedefinieer word. 'n Tartuffe vertoon valse godsdienstige vroomheid. 'n Gewitte graf is 'n persoon met 'n bose natuur wat voorgee dat hy deugsaam is. Baie terme bestaan ​​om 'n persoon te beskryf wat ander doelbewus laat glo iets wat nie waar is nie. Algemene terme vir sulke karakters is bedrieër, bedrieër, bedrieër of bedrieër.Selfbedrog

skynheiligheid waarheid Feodora Chiosea / Getty Images

Skynheiligheid word beskou as 'n vorm van selfbedrog. Mense kies dikwels standpunte oor 'n saak of neem besluite voordat hulle na bewyse soek. Hierdie tendens is baie algemeen oor verdelende politieke en morele kwessies. Sommige mense soek bewyse om vooropgestelde standpunte te ondersteun in plaas daarvan om sienings te ontwikkel wat op feite gebaseer is. Nog 'n algemene taktiek is om doelbewus redes te skep om bewyse te verwerp wat 'n opponerende standpunt ondersteun.

Persepsie van Self

huigelaar SIphotography / Getty Images

Skynheiligheid manifesteer ook in persoonlike vorme van selfbedrog. Baie mense huldig baie hoë opinies van hulself. Mense het 'n natuurlike neiging om persoonlike prestasies sterker as persoonlike mislukkings waar te neem. Daar word na hierdie konsep verwys as selfdienende partydigheid. Mense is geneig om hulself as bogemiddeld te beoordeel met betrekking tot positiewe eienskappe soos intelligensie of vaardigheid. Rykdom en sosiale aansien vergroot hierdie neiging. Dit is egter nie universeel nie, en daar is baie mense met onrealisties lae opinies van hulself.

Rol in die samelewing

skynheiligheid samelewing yipengge / Getty Images

Filosowe deur die eeue het skynheiligheid ontleed en bespreek. Baie het dit as 'n onvermydelike aspek van die menslike natuur beskou. Antieke en moderne filosowe het skynheiligheid as 'n noodsaaklikheid vir beskawing bespreek. Hierdie denkrigting veronderstel dat die samelewing homself uitmekaar sal skeur sonder die vermoë om 'n voorgee van ooreenkoms of deernis vir sekere kwessies te openbaar. Hierdie siening het die afgelope paar jaar veld gewen namate politieke klimaat wêreldwyd meer verdelend raak. Die verskille tussen verskeie politieke of morele ideologieë word duideliker namate maskers en voorwendsels wegval, en mense hul ware gevoelens wys.

Persepsie

skynheiligheid

Skynheiligheid word soms onakkuraat waargeneem. Beskuldigings van skynheiligheid tydens debatvoering oor kontroversiële kwessies kan die gevolg wees van die projektering van 'n mens se eie oortuigings op ander. Individue of groepe aan teenoorgestelde kante van 'n saak ontleed mekaar gereeld vir teenstrydige oortuigings en stellings. Soms bestaan ​​'n teenstrydigheid, maar dit kan 'n misverstand wees. 'n Voorbeeld van misverstand vind plaas wanneer een groep verskillende oortuigings of posisies aan mekaar koppel op 'n manier wat die opponerende kant nie glo nie. ’n Groep omgewingsaktiviste kan daarvan beskuldig word dat hulle mense benadeel om diere te beskerm. Die beskuldigers sien 'n negatiewe assosiasie, maar die aktiviste glo hul doelwitte is voordelig vir mens en dier.